Podporujeme

Domov důchodců Pohoda

31. března 2020 Domovu důchodců Pohoda věnovali dva tablety s aplikací Whereby, díky které se staroušci mohou nejen během koronavirové krize spojit se svými blízkými slovem i obrazem.

Děkujeme všem zaměstnancům ZSST za jejich obětavou práci  a přejeme jim hodně sil a lásky.

Alzheimer centrum Turnov

Nové Alzheimer centrum se sice teprve buduje, naše Pobočka Partners Banky Turnov a jeho klienti na něj však už stihli přispět. V rámci narozeninových oslav otevření Pobočky Partners Banky Turnov a kulatých narozenin ředitele pobočky Pepy Uchytila se totiž vybralo neuvěřitelných 40.000,- Kč a přímo na akci byl tento příspěvek předán panu Cimbálovi, řediteli sociálních služeb Turnova.

Pěvecký soubor Karmínek

V roce 2016 jsme podpořili v rámci Grant Partners marketu Turnov hned čtyři projekty. Vítězem se pak stal projekt turnovského pěveckého souboru Karmínek, který částku 15.000,- Kč využil na nákup hudebních nástrojů pro téměř 50 svých malých členů.

Post Bellum

Tento projekt nechává děti a mládež dokumentovat vzpomínky pamětníků událostí 20. století. Snaží se jejich příběhy poutavě vyprávět veřejnosti. Je to jeden z projektů, který podporujeme pravidelně a velmi rádi.

SUPŠ A VOŠ Turnov

Projekt Každý má talent má za cíl rozvíjet tvořivost a fantazii dětí. Tento projekt proběhl koncem roku 2016 a nabídl žákům 2. stupně základních škol a středních škol společně si vytvořit tzv. grafické listy v rámci ryteckých dílen. Výtvarné a rytecké potřeby byly zakoupeny za finanční podpory naší Pobočky Partners Banky Turnov, ve výši 10.000,- Kč.

Informační centrum mládeže Turnov

Fenoménem dnešní doby pro děti a mládež se stává sledování videonarhávek tzv. youtuberů. Tito tvůrci jsou pro mladé inspirací, jak rozvíjet svou fantazii, tvořivost a jak k tomu využít nových komunikařních technologií. První prosincový den roku 2016 byla městská knihovna A. Marka plná mladých nadějných parkouristů, pod vedením youtubera Taryho. Tento jednodenní workshop se uskutečnil mimo jiné díky finanční podpoře Pobočky Partners Banky Turnov, který přispěl částkou 5.000,- Kč. Článek o akci čtěte zde.

Kroužek historického šermu

Kroužek historického šermu pod záštitou Žluté ponorky v roce 2016 navštěvovalo již 15 mladých šermířů. Pravidelně jezdí po řemeslných trzích a středověkých akcích předvádět své dovednosti. K těmto účelům nyní potřebují pořídit dobový šestihranný stan, na který mu přispěla také naše Pobočka Partners Banky Turnov, a to částkou 1400,- Kč.

TJ Turnov, oddíl volejbalu

V roce 2015 jsme v rámci Grantu podpořili projekt Nabarvíme turnovský volejbal. Tento projekt není jednorázová akce, ale něco, co bychom chtěli, aby tady v Turnově dlouhodobě fungovalo a nabízelo tak dětem kvalitní způsob trávení volného času. Za naší podporu v rámci tohoto grantu byla nakoupena řada tréninkových pomůcek jako jsou zejména volejbalové míče určené pro barevný minivolejbal. V letošním roce věnovala Pobočka Partners Banky Turnov na tento projekt částku 30 000,-.

Spokojený domov o.p.s.

Hlavní činností Spokojeného domova jsou sociální služby v domácnostech seniorů a handicapovaných, ale poskytují i řadu doplňkových služeb, například služby pro domácnost a zahradu, které zahrnují sekání trávy, rytí a pletí, údržbu zeleně, drobné stříhání dřevin, štípání a úklid dřeva a další služby. Pobočka Partners Banky Turnov každoročně podporuje činnost Spokojeného domova o.p.s. finanční částkou. Za poslední dva roky věnovala Pobočka Partners Banky Turnov částku na provoz v celkové výši 35 000,-.

Festival Neformjazzfest

Historie Neformálního jazzového festivalu sahá daleko, loni se vrátil na Střelnici do Turnova, kde se letos předposlední víkend v březnu odehrál v novém kabátě podruhé. Během dvou dnů se představila čtyři jazzová uskupení, vrcholem festivalu byl sólový recitál Mariana Vargy v sobotu večer. Také tento jazzový festival se koná každoročně za podpory Pobočky Partners Banky Turnov.

Den s Partners

Ke dni výročí otevření Pobočky Partners Banky Turnov každoročně pořádáme Den s Partners, věnovaný především dětem. Připraveno je pro děti mnoho soutěží, loutkové divadlo, skákací hrad a mnoho dalšího. Pro všechny je připraveno také drobné občerstvení.

Český ráj dětem

Český ráj dětem je velmi populární tradiční akce, zahajující turistickou sezónu v Českém ráji. Probíhá obvykle poslední dubnovou sobotu. Pro děti je připraveno soutěžní putování s postavami z pověstí Českého ráje. Na konci trasy putování bývá připraven bohatý kulturní program – soutěže, rukodělné dílny, hudební doprovod a řada atrakcí.

Dětský den s ponorkou

V sobotu 13.6.2015 proběhla úspěšně největší akce, jakou Středisko volného času Turnov dosud organizovalo. Zájem o připravený program byl velký, i když úmorné vedro a následný odpolední déšť celkovou účast mírně snížily. Naopak nad očekávání byla všeobecná pohoda a příjemná atmosféra bez větších front u více než 30ti aktivit a disciplín pro děti v městském parku. Celkovou účast odhadujeme na celkem 1500 lidí.

Dobrovolnická činnost dětí mládeže SZŠ Turnov

Finanční dar je určen pro potřeby školy, a to na nákup spotřebního materiálu, který využijí žáci SZŠ Turnov ubytovaní na domově mládeže v rámci dobrovolnické činnosti v domově důchodců Pohoda.